top of page

VOORWAARDEN

Betalingsverplichting voor geplaatste bestellingen:

 

Elke bestelling geplaatst op de site  aepspieces.com  verplicht de Klant de prijs onmiddellijk en volledig te betalen.

 

Aankopen gedaan op de site  zijn onderworpen aan een eigendomsvoorbehoud. Ze blijven eigendom van  aepspieces.com  tot volledige betaling van de bestelprijs.

 

aepspieces.com  heeft het recht om een levering te weigeren of een bestelling uit te voeren wanneer een fraude in het betaalmiddel wordt vermoed of als een onbetaalde Klant met betrekking tot een eerdere bestelling blijft bestaan.

 

Productinformatie:

 

aepspieces.com  besteedt bijzondere aandacht aan dit aspect. De foto's, teksten, afbeeldingen, informatie en kenmerken die worden gereproduceerd ter illustratie van de producten, zijn echter alleen ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Producten verkocht door  mogen op door de fabrikant of de leverancier aanbevolen voertuigen of systemen uitsluitend door een bevoegd persoon en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid worden gemonteerd. 

aepspieces.com  kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste montage of het gebruik van een ongeschikt product op een voertuig.

 

Prijs :

 

De prijzen van de producten die op onze website worden verkocht, zijn uitgedrukt in euro's Alle taksen inbegrepen (TTC) exclusief verzendkosten.

Prijzen blijven van kracht zolang ze op de site worden weergegeven.

We behouden ons het recht voor om de prijzen van onderdelen op elk moment te wijzigen.

De gefactureerde prijzen zijn de prijzen die op de site worden weergegeven op het moment van validatie van de bestelling. Tegen deze prijs kan een kortingsbon in percentage of in waarde worden toegepast die automatisch wordt geactiveerd door een link te openen die op strikt individuele basis is ontvangen.

Sommige kortingsbonnen zijn mogelijk niet meer actief als de geldigheidsdatum die op hun beschrijving staat, is verstreken.

 

btw :

 

aepspieces.com  geen belastingteruggave beoefent, zal er geen formulier voor belastingteruggave aan zijn klanten worden gegeven.

Ter informatie: de geldende belastingregels laten inwoners van de Europese Unie, de overzeese departementen en Monaco niet toe om belasting terug te vorderen.

 

 

Beschikbaarheid:  

 

Aepspieces.com zal bestellingen uitvoeren binnen de grenzen van haar voorraden en die van haar leveranciers.

In het geval van bewezen niet-beschikbaarheid van een besteld product, zal worden gezocht of het een product heeft dat aan dezelfde technische kenmerken voldoet, evenals van vergelijkbare kwaliteit en prijs.

 

Leveringen:  

 

Producten gekocht op  aepspieces.com  worden aan klanten geleverd door particuliere transportbedrijven die leveringen verzorgen op het vasteland van Frankrijk, Corsica, België, Zwitserland en Luxemburg en die geen postbussen of militaire bases leveren.

Deze transportbedrijven accepteren geen rembours.

Aepspieces.com biedt geen ophaaldiensten aan op haar logistieke platform.

De bestelde producten worden geleverd op het afleveradres dat tijdens het bestelproces is opgegeven.

Klanten dienen ervoor te zorgen dat het opgegeven adres juist en volledig is.

 

Levertijden:

 

De bij onze vervoerders gehanteerde levertijden zijn in de normale termijn van 8 tot 10 werkdagen.

In elk geval,  aepspieces.com  verbindt zich ertoe het (de) bestelde product(en) te leveren binnen een termijn van maximaal dertig (30) dagen vanaf de validatie van de bestelling.

De artikelen van dezelfde bestelling worden in principe in één keer geleverd.

 

Terugbetalingsbeleid en garanties:

 

Let op, de garanties dekken niet:

normale slijtage van een product (variabel afhankelijk van de aard van het onderdeel),

fouten en hun gevolgen die verband houden met een fout van een klant die het gevolg is van gebruik of installatie die niet in overeenstemming is met de specificaties van de fabrikant van de apparatuur of van opslag die schadelijk is voor de goede bewaring van het onderdeel,

gebreken en hun gevolgen in verband met abnormaal gebruik van het voertuig waarop het onderdeel is gemonteerd of niet in overeenstemming met het gebruik waarvoor het is bestemd (gebruik van het voertuig waarop het onderdeel is gemonteerd voor wedstrijden, enz.),

schade als gevolg van een externe oorzaak (ongeval, blikseminslag, stroomschommeling, enz.).

 

In al deze hypothesen  aepspieces.com  , kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het defect van het onderdeel en eventuele schade.

 

 

Bescherming van persoonsgegevens:

 

  aepspieces.com  hecht in het bijzonder aan de eerbiediging van de individuele vrijheden. veilige transactie  verbindt zich ertoe in geen geval informatie over een Klant over te dragen (verkopen, ruilen, verhuren, geven, uitlenen) aan derden, behalve met zijn uitdrukkelijke toestemming.

 

 

Dit contract is opgesteld in het Frans in de ogen van de landen die bestemd zijn voor de ontwikkeling van de klantenkring van  aepspieces.com

bottom of page